Śląski oddział Czechowice-Dziedzice
Sklep klimatyzacja, chłodnictwo, wentylacja
Menu

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Sklep internetowy POPCOLD, dostępny pod adresem www.sklep.popcold.pl, prowadzony jest przez firmę PHU POPULARNA oddział Śląsk, wpisaną przez Prezydenta Miasta Warszawa do ewidencji działalności gospodarczej. Siedziba firmy znajduje się w Czechowicach Dziedzicach. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 522-001-26-05.

Regulamin zakupów

 1. Sklep internetowy POPCOLD prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.sklep.popcold.pl.
 2. Wszystkie produkty/usługi oferowane w sklepie POPCOLD są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po wypełnieniu i zaakceptowaniu przez Klienta formularza zamówienia.
 4. Ceny produktów oraz koszty dostawy (transport, dostarczenie, usługi pocztowe) prezentowane na stronie sklepu internetowego podane są w złotych polskich i zawierają podatki. O łącznej wartości zamówienia i o kosztach dostawy, Klient informowany jest zarówno w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży, jak i w trakcie składania zamówienia.
 5. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze sprzecznym z prawem.
 6. Na każdy sprzedany towar/usługę wystawiamy faktury VAT. Sprzedawca prześle Klientowi fakturę razem z towarem.
 7. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy.
 8. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu
  1. Dostawa produktu dostępna jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, a jej koszt różni się w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
  3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru produktu:
   1. Przesyłka kurierska za pośrednictwem firmy DHL.
   2. Przesyłka kurierska pobraniowa za pośrednictwem firmy DHL.
   3. Odbiór osobisty w siedzibie firmy pod adresem: ul. Renarda 12B, 43-502 Czechowice Dziedzice. Odbiór możliwy w dni robocze w godzinach od 09:00 do 15:00.
  4. Termin dostawy zamówienia do Klienta różni się w zależności od wybranej opcji dostawy. Początek biegu terminu dostawy produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
   1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności zwykłym przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
   2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w momencie odbioru zamówienia od kuriera – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
   3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką podczas osobistego odbioru zamówienia, początek biegu terminu gotowości produktu do odbioru liczony jest od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia zamówienia. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówionych produktów w terminie 10 dni kalendarzowych od początku biegu terminu gotowości produktu do odbioru. Po upływie tego czasu, nieodebrane zamówienie może zostać anulowane.
 9. Możliwe są następujące formy płatności:
  1. Przelewem. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru/usługi w naszym sklepie internetowym, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Niezwłocznie po zaksięgowaniu pieniążków na koncie naszej firmy realizujemy zamówienie.
  2. Za pobraniem - gotówką przy odbiorze towaru od kuriera.
  3. Zapłata gotówką w podczas osobistego odbioru zamówienia w siedzibie stacjonarnej sklepu.
 10. Termin płatności:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności zwykłym przelewem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie maksymalnie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Po upływie tego czasu, nieopłacone zamówienie zostanie anulowane.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta opcji zapłaty gotówką w momencie odbioru zamówienia od kuriera, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, sklep POPCOLD zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem.
 11. Reklamacja produktu
  1. Produkty oraz usługi są objęte 12 miesięczną gwarancją. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w umowie wystawionej przez gwaranta.
  2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, w przypadku gdy sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (tzw. rękojmia) zostały uregulowane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności kodeksem cywilnym.
  3. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad.
  4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w jeden z poniższych sposobów:
   1. osobiście pod adresem: Sklep POPCOLD, ul. Renarda 12B, 43-502 Czechowice Dziedzice;
   2. pisemnie na adres: Sklep POPCOLD, ul. Renarda 12B, 43-502 Czechowice Dziedzice
   3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: popcold@popcold.pl
  5. Aby ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę zaleca się skorzystanie z formularza reklamacyjnego i podanie w nim:
   a) informacji o rodzaju wady i dacie jej wystąpienia;
   b) sugestii dalszego postępowania (naprawy produktu/oświadczenia o obniżeniu jego ceny/odstąpieniu od umowy kupna);
   c) danych kontaktowych składającego reklamację.
   Powyższe sugestie mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  6. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony.
 12. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
   1. osobiście pod adresem: Sklep POPCOLD , ul. Renarda 12B, 43-502 Czechowice Dziedzice;
   2. pisemnie na adres: Sklep POPCOLD , ul. Renarda 12B, 43-502 Czechowice Dziedzice;
   3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: popcold@popcold.pl
  2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
   1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;
   2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  4. Sprzedawca ma obowiązek w terminie nieprzekraczającym 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: ul. Renarda 12B, 43-502 Czechowice Dziedzice;
  6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
  7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
   a) Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
   b) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
  8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
   a) świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   c) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   d) w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   e) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   f) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 13. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
  1. Niniejszy punkt regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców niebędących konsumentami.
  2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
  3. W wypadku Klientów niebędących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
  4. W wypadku Klientów niebędących konsumentami, korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzą na Klienta z chwilą wydania przez Sprzedawcę produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  5. W razie przesłania produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika, Klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  6. Zgodnie z art. 558 §1 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
  7. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
  8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem.
  9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
  10. Sprzedawca prześle Klientowi fakturę w formie elektronicznej, na co Klient niebędący konsumentem wyraża zgodę.
 14. Postanowienia końcowe
  1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
  2. Zmiana regulaminu:
   1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.
   2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie usługi elektronicznej – konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
   3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa sprzedaży) zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian regulaminu, w szczególności zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla umów sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  4. Korzystając z serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, oraz że go w pełni akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

Producenci

W sprzedaży obszerny asortyment produktów dla profesjonalistów z branży klimatyzacyjno-wentylacyjnej oraz chłodniczej wyprodukowanych przez najbardziej renomowanych producentów z całego świata. Jeżeli pragniecie Państwo zakupić produkt konkretnego producenta możecie skorzystać z listy poniżej.

do góry